Hyödyllistä tietoa

 

 

 

 • TERVEYDEKSI! - Apteekin asiakaslehti
   
 • APTEEKKI.FI - Ajankohtaista tietoa terveydestä, hyvinvoinnista ja sairauksien hoidosta
   
 • WWW.KANTA.FI/OMAKANTA  - Omat sähköiset resepti- ja terveystiedot ja niiden hallinta
   
 • SÄHKÖISEN RESEPTIN KÄYTTÄMINEN - Lisätietoa sähköisen reseptin käytöstä

   
 • APTEEKKIHARJOITTELU - Päivärannan apteekki toimii opetusapteekkina sekä farmasian että lääketeknikko-opiskelijoille. Farmaseutin opintoihin sisältyy kuuden kuukauden mittainen apteekkiharjoittelu yliopistojen hyväksymissä opetusapteekeissa. 
  (Harjoittelupaikan hakijoille tiedoksi: Farmaseuttioppilaan paikka vuodelle 2019 on täytetty.)